Deze website vervalt binnenkort.
De content ervan is ondergebracht bij WWW.ERFGOEDHEUMEN.NL.
Er wordt over 10 seconden automatisch doorgeschakeld.
Mocht de browser dit niet doen, klik dan HIER.

HOME

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

TE VERSCHIJNEN

PLATFORM

BESTEL

CONTACT

DEEL 3

DE CANON VAN DE GEMEENTE HEUMEN

Malden, Heumen, Overasselt, Nederasselt

een geschiedenis in vijftig vensters
In 1980 zijn de dorpen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt samengevoegd tot een nieuwe gemeente. De naam werd ‘gemeente Heumen’, zo had Den Haag het beslist.

De samenvoeging was op zich niet onlogisch. De vier dorpen waren weliswaar sinds mensenheugenis aparte gemeenschappen geweest, maar er waren zoveel raakpunten in geografie en geschiedenis, in maatschappijstructuur, religie en cultuur dat ze in feite ook een eeuwenoud gemeenschappelijk verleden hadden.

Met dit boek wordt dit ‘living apart together’ in beeld gebracht.

Het landschap, de adellijke kastelen en huizen, toneel van internationale conflicten, maar ook voetbalclubs en carnavalsverenigingen, vele aspecten hebben een plaats gekregen in de vijftig vensters die ruim zicht geven op het boeiende leven van dit zuidelijk stukje Rijk van Nijmegen.

Inhoudsopgave

1 De prehistorie — tussen stuwwal en rivierduinen
2 De Romeinen in Heumen — van ca. 19 v.Chr. tot 450 n.Chr.
3 Het christendom in de regio — de kloosters [a]
4 Het christendom in de regio — de kloosters [b]
5 De koortsboom in Overasselt
6 De Sint-Walrickruïne
7 Bestuurlijke ontwikkelingen in de Middeleeuwen
8 Het kasteel van Heumen
9 De Malderburch
10 Historische huizen in Overasselt en Malden
11 Boerderijen met een verleden
12 Schuttersgilden
13 Het Heumensoord — van prehistorie tot 1710
14 De Nieuwe Tijd (1543–1789) — Heumen en Malden in de verkoop
15 Hervorming in de regio
16 De slag op de Mookerhei, 1574 — vreemde troepen over de vloer
17 Kroonwerk Coehoorn te Nederasselt
18 Drie parels in de gemeente Heumen
19 Het Heumensoord — van 1769 tot 1842
20 De Bataafsche Republiek en het Koninkrijk Holland
21 Nederland na 1813
22 Lager onderwijs in de negentiende eeuw
23 De zusters van het Rijke Roomse Leven
24 De Maas — droomlandschap en nachtmerrie
25 Het Maas-Waalkanaal en de sluis bij Heumen
Geert Dibbets
Leo Ewals
Jan Willemsen

Erfgoedreeks – Deel 3
ISBN 978-90-825728-2-7
118 pagina’s, rijk geïllustreerd
€ 15,00


Zie ook de digitale versie van deze canon

WWW.CANONVANHEUMEN.NL26 Rijwegen en spoorwegen
27 Pontveren en bruggen
28 Het Heumensoord — in de negentiende en twintigste eeuw
29 Buitenhuizen in Malden
30 Jan Jacob Luden
31 De Maas-Waalkanaallinie en de mobilisatie — van 1935 tot 1939
32 De inval van het Duitse leger
33 Leven tijdens de bezetting
34 Het verzet
35 Operatie Market Garden en de bevrijding
36 Vliegveld Airstrip B91
37 Oorlogsmonumenten
38 Bevolkingsgroei
39 Bier, melk en beton — bedrijvigheid in de regio
40 Van huiskamercafé tot horeca
41 Nieuwe kerken
42 Lager onderwijs in de twintigste eeuw
43 Zorg
44 Een nieuwe gemeente
45 Collectieve voorzieningen
46 Sport
47 Muziek, zang en dans
48 Toneel, poëzie en carnaval
49 Kunst in de openbare ruimte
50 Musea in de gemeente

E-mail: info@erfgoedreeksheumen.nl
© 2016-2018 Erfgoedplatform Gemeente Heumen